การสมัครทาง EMAIL

                            กรุณาเตรียมเอกสารตามขั้้นตอน   ที่ 1 - 5  ดังนี้

(1.)

 

 

 

 

 


โอนเงินค่าสมาชิกผ่านทาง บ/ช ธนาคาร

(โอนที่ธนาคาร หรือ โอนตู้ ATM หรือ โอนทาง internet หรือ มือถือ )

 

ชื่อบัญชี :  บ. มิตรสัมพันธ์นานาชาติ (ไทยแลนด์ )   

ธนาคารกรุงเทพ    สาขาเซียร์รังสิต
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่
  02805-123-93

****โปรดถ่ายเอกสารการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุดและต้องส่งใบโอนมาเป็นหลักฐานให้กับทางออฟฟิตด้วยค่ะ โดยส่งไฟล์ภาพมาทาง Email, Line  หรือ เฟสบุค

**** กรณีโอนทาง internet ให้ ส่ง copy มาทาง email หรือ ส่ง sms หรือ โทรแจ้งยอดโอน และ วัน เวลา ที่โอนที่ปรากฏบนสลิปโอน

หรือ ส่งมาทาง Line : 095-9033088   โดยระบุ ชื่อ นามสกุล  หรือ  User name  มาด้วยค่ะ

(กรณีสมัครทางจดหมาย ไม่รับเงินสด ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติอย่างเด็ดขาด ให้โอนเข้า บ/ช ธนาคารเท่านั้นนะคะ)

(2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปถ่าย กรณีที่ ต้องการลงรูป ที่  Office หรือให้ทางศูนย์ แต่งรูป และ อัพโหลดรูปขึ้นเว็บให้

   กรุณาส่ง  รูปถ่าย ดังนี้

    - รูปสีเต็มตัว/ครึ่งตัว หลายแบบ  หลายท่าต่างกัน 
      5 ท่าอย่างน้อยหรือมากกว่านี้ได้ยิ่งดีคะ    Save เป็น jpg หรือ gif file หรือ zip file. แล้วส่งเป็น Attach file มาทาง  Email

สามารถส่งเอกสารการสมัคร และ สลิปการโอน ทาง Email  ได้ดังต่อไปนี้

 

***สำหรับผู้ที่สมัครแบบธรรมดา (2900 บาท) ส่งที่ email :  779909@gmail.com  

***สำหรับผู้ที่สมัครแบบ (3600, 4500 - 5500 ), ส่งที่ email : xyz6644@gmail.com    

*** ผู้ที่สมัครแบบธรรมดา 2900   บาท ที่ได้ใส่รูป ประวัติภาษาไทย หรือ อังกฤษด้วยตนเองที่เว็บไฃด์ แล้ว ไม่ต้องรอให้ทางออฟฟิศใส่ให้ กรุณาส่ง เอกสารการสมัคร พร้อมระบุ User name มาที่ 779909@gmail.com กรุณาพิมพ์ที่หัวข้อ email มาเลยค่ะ ว่า " ใส่รูป ประวัติ แล้ว " (มีบริการแปลประวัติจากไทยเป็นอังกฤษให้ค่ะ )

**** เมื่อทางออฟฟิศได้ตรวจเอกสารการชำระค่าสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ รายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้ว    User Name ของคุณ ก็จะสามารถเปิดใช้งานรับ และ ส่ง เมล์ คุย ติดต่อกับสมาชิกต่างชาติได้      โดยจะมีเมลส่งแจ้งไปให้ทราบที่    User Name  ของคุณที่เว็บ Sweet Singles ว่า   "สวัสดีค่ะ  User name สามารถเปิดใช้งานได้แล้วค่ะ

 

อัตราค่าสมาชิก และระยะเวลาในการทำรูป-ประวัติขึ้นเว็บ               
อายุสมาชิก  3    ปี

มีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียว ไม่มีค่ารายเดือนเพิ่ม และ ใช้บริการได้ตลอดอายุสมาชิก

(***ผู้สมัครที่ส่งมาทาง จดหมาย, Email , facebook สามารถ แบ่งจ่าย หรือ ผ่อนชำระได้ )

แบบ

ราคา

ระยะเวลา
เร่งด่วนพิเศษ   xxxx    บาท   1-  7 วัน
   ด่วน
5500
  บาท

   4 - 10 สัปดาห์

     ไม่ด่วน 4500
  บาท

  36- 40   สัปดาห์

                      มีค่าสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวใช้บริการได้ฟรีตลอดอายุสมาชิก   (ผ่อนชำระหรือ แบ่งจ่ายได้)    

                                     (*ผู้สมัครแบบธรรมดาสามารถปรับเพิ่มเป็นแบบเร่งด่วนได้โดยเพิ่มส่วนต่างค่าสมาชิก)

เอกสารการสมัคร และ สลิปการโอน ส่งทาง Email ได้ดังต่อไปนี้

***สำหรับผู้ที่สมัครแบบ (3600, 4500 - 5500 ), ส่งที่ email : xyz6644@gmail.com    

 **** ผู้สมัคร ที่ใส่รูป ประวัติเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษเองบนหน้าเว็บแล้ว กรุณาส่ง เอกสารการสมัคร พร้อมระบุ User name มาที่่

 779909@gmail.com

 **** ผู้ที่ใส่เองแล้ว กรุณาพิมพ์ที่หัวข้อ email มาเลยค่ะ ว่า " ใส่รูป ประวัติ แล้ว "

 

        ***hot.gif (3497 bytes) รูปที่ส่งพยายามเลือกรูปที่ดีที่สุด หรือสวยที่สุด ที่มีอยู่    ควรเป็นรูปที่เห็นชัดเจน ถ่ายจาก สตูดิโอ หรือ ช่างภาพมืออาชีพ   รูปถ่ายที่ถ่ายกันเองตามธรรมชาติถ้าดูสวย ชัดเจนก็ใช้ได้ค่ะ

รูปถ่ายที่ให้กับทางศูนย์ฯแล้วให้แล้วให้เลย ไม่คืนนะคะ          ดังนั้นอะไรที่ให้ไม่ได้และจะต้องมาขอคืนทีหลังไม่ต้องส่งมา แต่รูปนี้คุณยิ่งให้ไว้เยอะเท่าไหร่ยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์กับตัวคุณเองเท่านั้นคะ ****   

(3.)

 

 

 

ประวัติตัวเองอย่างละเอียดเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ 1-2 หน้ากระดาษ 
เช่น ชื่อ นามสกุล  ที่อยู่    Email  เบอร์โทรติดต่อ  อายุ วุฒิการศึกษา  ระดับภาษาอังกฤษ อุปนิสัย   อาชีพ งานอดิเรกยามว่าง   ชอบคนแบบไหน ..อื่นๆ  

arrow.gif (5402 bytes)   คลิกดูตัวอย่างใบสมัครภาษาไทยที่กรอกครบถ้วน

***   กรณีที่ไม่มี  Email ส่วนตัว    กรุณาใส่ ซองเปล่าติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งกลับถึงตัวเอง มาด้วยค่ะ เพื่อความสะดวกแก่ทางออฟฟิศจะได้จัดส่ง User name และ Password และคำอธิบายการเข้าใช้บริการกลับไปให้ทางจดหมาย

(4.)

 

 

หลักฐานทุกอย่างเท่าที่ม เช่น สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา    ใบหย่า(ถ้ามี) บัตรประจำตัวพนักงาน อื่นๆ     กรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารอื่นได้ ให้ส่งอย่างน้อยสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนจริงๆของผู้สมัคร   เอกสารของผู้สมัครใช้เพื่อประกอบการสมัครสมาชิกและตรวจสอบว่ามีตัวตนจริงเท่านั้น โดยเอกสารจะถูกเก็บเป็นความลับ

 

(5.)

 

 

 

 

 

***เสร็จแล้วกรุณาส่งใบโอนเงินพร้อมเอกสารการสมัคร   ประวัติส่วนตัวและ
     รูปถ่ายที่เตรียมใว้แล้วตามข้อ 1 - 4  มาที่  Email  ดังในข้อที่ ( 2 )

 

   

                   

 

            

หลังจากโอนเงิน และเป็นสมาชิกแล้ว
คุณจะได้รับ   User name  และ  Password  พร้อมคำอธิบายการเข้าใช้บริการเว็บไซด์ ทาง Email 

สำหรับผู้มี  Email address  และ ทางจดหมายสำหรับผู้ที่ไม่มี Email

สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการทางเว็บได้ทุกเมื่อ  หลังจากได้รับ User name  และ  Password แล้ว เนื่องจากเว็บออนไลน์ทุกวัน   24 ชม

ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯช่วยเขียนตอบจดหมาย กรณีที่ได้รับการติดต่อจากสมาชิกต่างชาติที่เป็น Special member  ก็ให้ส่งจดหมายของคุณมาที่ศูนย์ทาง Email กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล     User Name  และ เบอร์โทรกลับของตัวคุณเองมาด้วยนะค่ะ  

หรือ จดหมายจะเขียนเป็นภาษาไทยมาก็ได้นะคะ เพราะจะบริการแปลและตอบกลับให้ฟรีด้วยคะ หรือ
ถ้ายังไม่ชอบ จะไม่ตอบก็ได้นะคะไม่เป็นไร

   หวังว่า เราจะมีส่วนช่วย ให้คุณได้พบเพื่อนดี และคู่ชีวิตที่ถูกใจในเร็วๆวันนี้นะค่ะ

ด้วยความยินดี และสวัสดีค่ะ
ฝ่ายสมาชิกศูนย์มิตรสัมพันธ์นานาชาติ
                   

           
     ****มีบางท่านได้ส่งคำถาม มาื ทาง email และทางศูนย์ก็ได้ตอบกลับไป บางคำตอบอาจจะไขข้อข้องใจของคุณก็ได้นะค่ะ กรุณาคลิกที่ ถามมา-ตอบไป

 

      กลับไปหน้าที่ผ่านมา

                  BACK

        กลับไปหน้าแรกสุด

               HOME

ค้นหาดูรูปต่างชาติคนอื่นๆ

SEARCH

                            คลิกกลับหน้าเดิม     หน้าแรก

   หาคู่    หาคู่ต่างชาติ      หาแฟนต่างชาติ      หาเพื่อนต่างชาติ      หาเพื่อนออนไลน์       หาเพื่อนฝรั่ง      หาคู่ต่างชาติ      หาแฟนฝรั่ง

Specializing In:  Asian brides, Asian dating, Asian girls, Asian singles, Asian women, Thai dating, Thai girls by Asian Online Dating and  Single Dating.