cupidlittle.jpg (5330 bytes)   ศูนย์มิตรสัมพันธ์นานาชาติ (Thailand)           
หาคู่ หาเพื่อน หาคนรัก หาคู่ต่างชาติ หาคนรู้ใจ ทั่วโลก

                               http://www.sweetsingles.com                       
                          เพื่อมิตรภาพ ความรัก ฝึกภาษา และ การแต่งงาน

T:   084-1048686, 084-1692139, 02-9727781     EMAIL

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย

 

ชื่อใช้เพื่อเข้าสู่ ระบบ ( User Name) :                    (หากยังไม่มี ไม่ต้องใส่ )
ชื่อเล่น :
ชื่อและนามสกุล : 
เพศ:                                                 
          
สัญชาติ :
อายุ: 
วัน-เดือน-ปี :
น้ำหนัก:                                                      ส่วนสูง: 

E-mail :

ที่อยู่ปัจจุบัน :  

ที่อยู่ที่ทำงาน : 

ที่อยู่บ้่านเกิด  :


เบอร์โทร (บ้าน) :    
เบอร์โทร (ที่ทำงาน) :  

เบอร์โทร (มือถือ) :    

ปัจจุบันอยู่กับ : 

จังหวัด :
ประเทศ :
ศาสนา :
สถานะ:  
มีบุตรรวมทั้งหมดกี่คน :     คน

บุตรชาย :              คน             อายุ          อยู่กับ

บุตรหญิง :             คน   อายุ      อยู่กับ
สุขภาพ : 
สูบบุหรี่ : 
ดื่มสุรา :  
การศึกษา : 

อาชีพ : 

เวลาทำงาน :  
วันหยุดงาน :

ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ :
ทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ :
ทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ : 

 

ต้องการล่ามช่วยแปล : .
ส่วนดีของข้าพเจ้าคือ :    


ส่วนไม่ดีของข้าพเจ้าคือ :

 

ข้าพเจ้ามี : มีรถส่วนตัว-มีใบอนุญาติขับขี่     มีบ้านของตัวเอง  และ เช่าอพารท์เม้นท์


ลักษณะนิสัยส่วนตัว:

 

งานอดิเรกที่ชอบทำยามว่าง หรือ สิ่งที่สนใจ : 

 

ข้าพเจ้าชอบ: การติดต่อโต้ตอบทางจดหมายหรือ Email  และอยากพบต้วจริงเร็วๆ

ข้าพเจ้ารู้จักหรือพบเว็บไซท์นี้: google web site    ใช้คำค้นหาว่า :

 

ชอบคนที่มีลักษณะนิสัย :  

 

สัญชาติ :
ต้องการเพื่อน / คู่ชีวิตที่มีสถานะ :
น้ำหนัก : ไม่จำกัด
ส่วนสูง :  ไม่จำกัด
ต้องการคู่ชีวิตที่มีฐานะทางการเงิน :  มั่น คง
กำลังค้นหาคู่ชีวิตที่มี :
ชอบคู่ชีวิตที่นับถือศาสนา : อะไรก็ได้
อธิบายลักษณะคนที่ต้องการ :

 

ต้องการให้ชีวิตหลังการแต่งงานเป็นอย่างไร :


หลังการแต่งงานอยากอยู่ที่        
หลังการแต่งงานอยากมีบุตรหรือไม่       

 

เหตูผลที่อยากมีแฟนต่างชาติ :  

 

 ต้องการคนที่ มีคุณสมบัติอย่างไร?

 

การศึกษา :
ทักษะภาษาอังกฤษ :
ลักษณะทั่วไป :

 

 

 หากมีการนัดพบกับเพื่อนสมาชิกชาย ชอบการนัดพบแบบไหน

 

อยากนัดเจอที่ศูนย์มิตรสัมพันธ หลังเลิกงาน หรือ วันหยุดงาน ์และมีล่ามช่วย  หรือนัดพบ ส่วนตัว ข้างนอกในสถานที่ใกล้บ้าน ก็ได้

 

 สิ่งที่กล้วที่สุดในชีวิตคือ :


สุภาษิตประจำ ใจสั้นๆ :

 

 

 

 

 

ตัวอย่างของใบสมัครที่กรอกแล้ว และ ให้ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

สามารถกรอกคำตอบเป็นภาษาไทยทั้งหมดก็ได้ค่ะ

 ต้องการคนที่ มีคุณสมบัติอย่างไร?

 กรุณาระบุ ลักษณะที่ชอบ และไม่ชอบเป็นพิเศษ: 

 ข้อความเพิ่ม เติมที่อยากบอกเกี่ยวกับตัวเราหรือลักษณะของบุคคลที่เรา ชอบ :

 หากมีการนัดพบกับเพื่อนสมาชิกชาย ชอบการนัดพบแบบไหน

อยากนัดเจอที่ศูนย์มิตรสัมพันธ หลังเลิกงาน หรือ วันหยุดงาน ์และมีล่ามช่วย  หรือนัดพบ ส่วนตัว ข้างนอกในสถานที่ใกล้บ้าน ก็ได้

 สิ่งที่กล้วที่สุดในชีวิตคือ :

 สุภาษิตประจำ ใจสั้นๆ :

 

         หน้าหลัก     กลับหน้าเก่า    ค้นหา   สมัครสมาชิก    กรอกใบสมัครทางNet

 

                   All right reserved by SweetSingles.com